Košarica
Plati

POLITIKA PRIVATNOSTI ZA AKTIVNOSTI OBRADE KOLAČIĆA

1.    Uvod

Upotrebljavamo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našem web-mjestu. Kolačići između ostalog služe tome da se optimizira rad web-mjesta i kako bismo mogli dalje unaprijediti web-mjesto za poboljšano iskustvo pregledavanja. Kako bi unaprijedili informacije koje dobijemo od vas s pomoću kolačića za unaprjeđivanje naših usluga, trebamo vašu privolu u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR).

Aktivnosti obrade voditelja obrade odrađuju se na stranici https://shop.biotechusa.hr i https://biotechusa.hr

Ova politika na snazi je od: Od 31.03.2022 / Zadnje ažuriranje politike: 31. ožujka 2022

2.    Detalji za kontakt

a)    Detalji za kontakt voditelja obrade

Naziv: BioTech USA Korlátolt Felelősségű Társaság

Registrirano sjedište: 1033 Budimpešta, Huszti út 60.

Registarski broj poduzeća: 01-09-352550

Porezni registracijski broj: 25114681-2-44

Tijelo za registraciju: Područni sud glavnog grada Budimpešte kao sud za registraciju poduzeća

Adresa za slanje pošte: 1033 Budimpešta, Huszti út 60.

Adresa e-pošte: webshop@biotechusa.com

Broj telefona: +36 1 453 2716

b)   Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka voditelja obrade

Adresa za slanje pošte: 1301 Budapest, Pf. 30.

Adresa e-pošte: dpo.btu@dnui.hu

Broj telefona: (1) 788 3035

c)    Detalji za kontakt izvršitelja obrade

Naziv: Emarsys eMarketing Systems GmbH

Adresa za slanje pošte: Märzstrasse 1, 1150 Beč, Austrija

Adresa e-pošte: vienna@emarsys.com

Broj telefona: 01/4782080-0

Naziv: Antavo Ltd.

Adresa za slanje pošte: 9. kat, 107 Cheapside, London EC2V 6DN, Ujedinjeno Kraljevstvo

Adresa e-pošte: support@antavo.com

Broj telefona: +44 208 0890970

3.    Definicija

Definicije sljedećih pojmova u skladu su s GDPR-om.

Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

Izvršitelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Primatelj – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.

Obrada – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Treća strana – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Privola ispitanika – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Izrada profila – svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.

 4.    Što su kolačići?

Kolačići su identifikatori anonimnih posjetitelja koji predstavljaju datoteke ili informacije koje se spremaju na vaše računalo (ili na druge uređaje koji se mogu spojiti na internet, poput pametnih telefona ili tableta) kada posjetite jedan od naših web-mjesta. Kolačić obično sadrži naziv svojeg web-mjesta, svoj „životni vijek” (tj. koliko dugo će ostati na vašem uređaju) i svoju vrijednost, što je obično nasumično stvoren jedinstven broj.

Kolačići se upotrebljavaju zato da se naša web-mjesta mogu prilagoditi još više u budućnosti, tako da vam možemo preporučiti proizvode koji odgovaraju vašim interesima i potrebama, što olakšava upotrebu naših web-mjesta. Kolačići ubrzavaju vaše buduće aktivnosti i poboljšavaju iskustvo upotrebe naših web-mjesta. Kolačići mogu pripremiti anonimnu, agregatnu statistiku u svrhu toga da bolje razumijemo ljude koji upotrebljavaju naša web-mjesta i da možemo unaprijediti njihovu strukturu i sadržaj.

Važno je napomenuti da spremljeni kolačići ne prikupljaju ili čine dostupnim trećim stranama vaše osobne ili druge podatke koji su spremljeni na vašem računalu.

5.    Vrste kolačića

Kada se radi o njihovom trajanju, dijelimo ih na kolačiće sesije i stalne kolačiće. Kolačići sesije privremeni su, što znači da će biti spremljeni na vašem uređaju dok ne napustite naše web-mjesto. Stalni kolačići ostaju puno duže na vašem uređaju te mogu biti spremljeni dok ih ručno ne izbrišete.

Druga web-mjesta isto prikupljaju informacije, upotrebom piksela za praćenje koji se mogu dijeliti s trećim stranama. To izravno podržava naše promidžbene aktivnosti i razvoj web-mjesta. Na primjer, informacije povezane s korisničkom upotrebom naših web-mjesta mogu se dijeliti reklamnim agencijama kako bismo mogli primijeniti učinkovitije mrežno oglašavanje na našim web-mjestima.

  A) Kada je riječ o njihovom trajanju, razlikujemo privremene kolačiće i trajne kolačiće.

   Kolačići sesije ili „privremeni kolačići” pomažu web-mjestima prepoznati korisnike i prikupljene informacije kada navigiraju web-mjestom. Zadržavaju samo informacije o korisničkim aktivnostima dok su na web-mjestu Kada zatvorite preglednik, kolačići se brišu.

   Trajni kolačići ili „stalni kolačići” ostaju čak i kada se zatvori preglednik. Na primjer, mogu zapamtiti podatke za prijavu i lozinke zato da ih internetski korisnici ne moraju ponovno unijeti svaki put kada upotrijebe stranicu, no brišu se 12 mjeseci od dana prvog spremanja.

    B) Kada je riječ o njihovom izvoru ili tome tko ih postavlja na web-mjesto, razlikujemo kolačiće prve i treće strane.

     Kolačići prve strane izravno se instaliraju na web-mjesto (domenu) koju korisnik posjećuje i omogućuju vlasnicima web-mjesta prikupljanje analitičkih podataka, spremaju jezične postavke i odrađuju druge korisne funkcije koje pružaju dobro korisničko iskustvo.

     Kolačići trećih strana instaliraju treće strane s ciljem prikupljanja određenih podataka od internetskih korisnika za odrađivanje istraživanja; često ih upotrebljavaju oglašivači koji žele osigurati oglašavanje proizvoda i usluga pravoj ciljnoj publici.

      C) Kada je riječ o njihovoj funkciji, razlikujemo neophodne, preferencijalne i marketinške kolačiće.

       Neophodni kolačići osnovni su oblik memorije web-mjesta koji se upotrebljavaju za spremanje postavki koje odabire korisnik na određenoj stranici. Neophodni su za funkcionalnost web-mjesta i korisnici ih ne mogu onemogućiti.

       Preferencijalni kolačići omogućuju web-mjestima da zapamte preferencije korisnika na stranici i njihove odabire na stranici, što uključuje korisničko ime, regiju i jezik. To omogućuje web-mjestu da pruži personalizirane značajke poput lokalnih vijesti i vremena ako podijelite svoju lokaciju.

       Marketinški ili ciljani kolačići upotrebljavaju se za ponudu prikladnijeg sadržaja i sadržaja specifičnog za interes korisnika, za ograničavanje učestalosti prikaza oglasa i za mjerenje učinkovitosti marketinške kampanje.

        6.    Kakve vrste kolačića upotrebljavamo?

       Kolačići koji se upotrebljavaju na našem web-mjestu mogu se kategorizirati na sljedeći način:

       a)    Neophodni kolačići

       Ovi kolačići omogućavaju upotrebu našeg web-mjesta osiguravanjem takvih neophodnih funkcija poput navigacije stranicom. Web-mjesto ne može ispravno raditi bez ovih kolačića, stoga je potrebno prihvatiti te kolačiće.

       Pravna osnova za obradu podataka: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a, legitiman interes voditelja obrade za ispravan rad web-mjesta.

       Svrha obrade podataka: Ispravno i sigurno upravljanje funkcijama upotrebe web-mjesta.

       Trajanje obrade: period vremena specifično postavljen u Politici o kolačićima.

       b)   Preferencijski kolačići

       Ovi kolačići pomažu web-mjestu zapamtiti informacije koje mijenjaju način ponašanja ili izgled web-mjesta, poput odabranog jezika ili regije. Prihvaćanje ovih kolačića je opcionalno.

       Pravna osnova za obradu podataka: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, privola korisnika web-mjesta.

       Svrha obrade podataka: Olakšavanje upotrebe web-mjesta.

       Trajanje obrade: Dok se ne povuče privola, međutim, najmanje za period vremena specifično postavljen u Politici o kolačićima.

       c)    Marketinški kolačići

       Web-mjesto upotrebljava ove kolačiće za praćenje posjetitelja web-mjesta. Cilj im je prikaz oglasa koji su relevantni i od interesa za pojedinačnog posjetitelja te su stoga ovi kolačići vrjedniji za izdavače i oglašivače trećih strana. Prihvaćanje ovih kolačića je opcionalno.

       Pravna osnova za obradu podataka: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, privola korisnika web-mjesta.

       Svrha obrade podataka: Prikaz oglasa za posjetitelje web-mjesta koji su relevantni i od interesa za pojedinačnog posjetitelja.

       Trajanje obrade: Dok se ne povuče privola, međutim, najmanje za period vremena specifično postavljen u Politici o kolačićima.

       d)   Drugi kolačići

       Ovi kolačići trenutačno se kategoriziraju s pomoću jedinstvenih kolačića pružatelja usluga. Prihvaćanje ovih kolačića je opcionalno.

       Pravna osnova za obradu podataka: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, privola korisnika web-mjesta.

       Svrha obrade podataka: S optimalnim radom funkcija web-mjesta, pomaže posjetiteljima web-mjesta pristupiti relevantnim informacijama.

       Trajanje obrade: Dok se ne povuče privola, međutim, najmanje za period vremena specifično postavljen u Politici o kolačićima.

       7.    Omogućavanje, onemogućavanje i brisanje kolačića

       Kada posjećujete naše web-mjesto prvi put, skočni prozor prikazuje se na dnu zaslona gdje možete pronaći Politiku o kolačićima koja sadrži detaljne informacije o kolačićima koji se upotrebljavaju na našem web-mjestu zajedno s opisom svakog kolačića, njihovoj funkciji, trajanju itd.

       Kolačići se omogućuju klikom na tipku „Prihvati sve kolačiće”. Klikom na tipku „Postavke kolačića” možete omogućiti ili onemogućiti određene grupe (kategorije) kolačića. Kolačići se omogućuju ili onemogućuju prema grupi (kategoriji); omogućavanje rada odabranih kolačića mora se odobriti pritiskom na tipku „Prihvati”.

       Ako se uvedu novi kolačići na web-mjestu, takvi kolačići moraju se prihvatiti, omogućiti. U tom slučaju skočni prozor na dnu zaslona prikazuje se ponovno i pokazat će popis grupa kolačića gdje su napravljene promjene. Možete prihvatiti nove kolačiće na navedeni način.

       Naravno, imate mogućnost pogledati omogućene kolačiće u bilo kojem trenutku i možete promijeniti takve kolačiće. To možete učiniti pritiskom na: Postavke kolačića.

       Ako kolačić sprema osobne podatke, opis takvog kolačića sadrži obavijest o tome.

       U skladu sa zadanim postavkama, većina preglednika prihvaća kolačiće. Možete promijeniti takve postavke da blokirate kolačiće i možete zatražiti obavijesti kada se kolačići spremaju na vaš uređaj. Kolačićima se može upravljati na nekoliko načina. Pogledajte informacije preglednika ili stranicu „Pomoć” ako želite znati više o postavkama preglednika i kako ih promijeniti.

       Onemogućavanje kolačića koje upotrebljavamo može utjecati na vaše iskustvo tijekom posjeta našem web-mjestu. Na primjer, ne možete posjetiti određene dijelove web-mjesta društva BioTechUSA ili ne možete primati prilagođene informacije kada posjećujete stranicu društva BioTechUSA.

       Ako upotrebljavate nekoliko uređaja za posjet i pristup web-mjestima društva BioTechUSA (npr. računalo, pametni telefon, tablet itd.), pobrinite se da svaki preglednik na tim uređajima ima postavke koje su u skladu s vašim zahtjevima za kolačiće.

       Kolačići se mogu ograničiti ili izbrisati unutar vašeg preglednika. To se može učiniti na razne načine ovisno o tipu vašeg preglednika i može im se pristupiti u postavkama preglednika pod stavkom izbornika „Pomoć”.

       Za daljnje informacije o postavkama kolačića određenih preglednika posjetite sljedeće poveznice:

       U slučaju preglednika Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima (microsoft.com)

       U slučaju preglednika Microsoft Edge: Brisanje kolačića u pregledniku Microsoft Edge

       U slučaju preglednika Chrome: Izbriši, omogući i upravljaj kolačićima u pregledniku Chrome – Android – Google Chrome Help

       U slučaju preglednika Firefox: Izbriši kolačiće i podatke stranice | Firefox Help (mozilla.org)

       U slučaju preglednika Safari: Upravljanje kolačićima i podaci web-mjesta u pregledniku Safari na računalu Mac – Apple Support

       8.    Obrada osobnih podataka posjetitelja web-mjesta (izrada profila)

       S pomoću izrade profila, voditelj obrade može vam pružiti ciljane, personalizirane ponude i poruke na osnovi vaših prijašnjih narudžbi i ponašanja na internetu.

       Podatke potrebne za izradu profila mogu pružiti voditelji obrade u slučaju sljedećih aktivnosti:

       • ispunjavanje diversifikacijskih upitnika: adresa e-pošte, datum rođenja, spol, cilj (koji cilj želite ostvariti uzimanjem prehrambenih dodataka? npr. definicija mišića, dijeta, dobivanje mišića).
       • kupnje u internetskoj trgovini: informacije o kupnji (što, kada, koliko, gdje se kupuje, način plaćanja).
       • pregledavanje, odrađivanje aktivnosti na web-mjestu: upotreba web-mjesta (posjećena stranica, stranica proizvoda, stranica kategorije, sadržaj kolica, pretrage).

       Na osnovi kupnja i informacija o ponašanju upotrebom umjetne inteligencije, izvršitelj obrade utvrđuje informacije o korisniku, što voditelj obrade može upotrijebiti stvaranjem segmenata, na čijoj se osnovi mogu provesti personalizirane kampanje.

       Osobni podaci koji se obrađuju: a) prikupljeni povezano s ispitanikom: ime, adresa e-pošte, grad, poštanski broj, datum rođenja, telefonski broj, spol, podaci o kupnji, IP adresa (mjesto registracije); b) prikupljeni podaci koji nisu povezani s ispitanikom, izvedeni podaci (na osnovi predviđanja, algoritma strojnog učenja): najdraži proizvodi, najdraže kategorije, vrijeme i datum i trajanje zadnjeg posjeta; c) osim toga, postoje drugi podaci na temelju kojih voditelj obrade može upotrijebiti filtere i može stvoriti segmente: interakcije s e-poštom (otvaranje/klikanje/sklonost kategorijama e-pošte, s kojeg uređaja, koji grad je kliknuo korisnik/otvorio poštu), životni ciklus korisnikove kupnje, status kupca (ovisno o potrošenom novcu), prosječna potrošnja novca.

       Svrha obrade podataka: slanje ciljanih, personaliziranih ponuda, poruka.

       Pravna osnova za obradu podataka: pristanak ispitanika u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a. Izvršitelj obrade upotrebljava marketinške kolačiće za izradu profila, stoga prihvaćanje ili neprihvaćanje izrade profila može se izraziti omogućavanjem ili neomogućavanjem marketinških kolačića prihvaćanjem Politike o kolačićima.

       Trajanje obrade: do povlačenja pristanka ispitanika. Kako bi se osiguralo ograničeno zadržavanje osobnih podataka na potrebno vremensko razdoblje, voditelj obrade briše osobne podatke, čak i bez povlačenja privole, tri godine nakon pružanja podataka.

       Voditelj obrade pruža vlastima osobne podatke samo u toj mjeri koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe zahtjeva, ako su vlasti navele točnu svrhu i kategorije podataka.

       9.    Ponovno stavljanje na tržište

       Ponovno stavljanje na tržište omogućuje voditelju obrade prikaz oglasa za osobe koji su ranije posjetili web-mjesto i koji su pružili svoju adresu e-pošte.

       Osobni podaci koji se obrađuju: adresa e-pošte, informacije o kupnji.

       Svrha obrade podataka: prikaz oglasa za prethodne korisnike na Facebooku i Googleu.

       Pravna osnova za obradu podataka: legitiman interes voditelja obrade (izravno oglašavanje) u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a. Adresu e-pošte korisnika prima voditelj obrade kada se korisnik prijavi na bilten, na osnovi pristanka pretplatnika. To znači da voditelj obrade obrađuje pruženu adresu e-pošte u svrhe koje nisu (ponovno stavljanje na tržište) svrha prikupljanja podataka (slanje biltena).

       Trajanje obrade: ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu svojih podataka u svrhu ponovnog stavljanja na tržište u bilo kojem trenutku. Ako korisnik povuče svoju privolu za primanje biltena (što se može učiniti u bilo kojem trenutku), njihovi podaci više se neće obrađivati u svrhe ponovnog stavljanja na tržište. Kako bi se osiguralo ograničeno zadržavanje osobnih podataka na potrebno vremensko trajanje, voditelj obrade briše osobne podatke, čak i bez prigovora ili povlačenja privole, tri godine nakon što je otvoren posljednji bilten.

       Primatelji: Emarsys eMarketing SystemsGmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Beč, Austrija) kao izvršitelj obrade koji prosljeđuje oglase koji se prikazuju i adrese e-pošte na osnovi uputa voditelja obrade društvu Facebook Ireland Ltd. (adresa: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irska; Facebook Ads) i društvu Google Inc. (adresa: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, Kalifornija 94043, SAD) (Google AdWords) koje prikazuje oglase za te registrirane korisnike kojima su registrirane adrese e-pošte na popisu kojeg šalje izvršitelj obrade.

       10. Ostalo

       Mrežne marketinške aktivnosti za voditelja obrade koordinira dodijeljeni izvođač koji osim toga, povezano uz ovu aktivnost, ima pristup osobnim podacima koji su spremljeni kod voditelja obrade i koje obrađuje voditelj obrade, te se obrađuju isključivo u skladu sa svrhom prikupljanja podataka i u skladu sa zahtjevima obrade podataka i zaštite podataka: CoffeeBreak Consulting Kft. (registrirano sjedište: 2030 Érd, Technikus utca 78.; registarski broj društva: 13 09 189915, porezni broj: 26166124-2-13, e-pošta: hello@thecoffeebreak.hu).

       Informacije o aktivnostima obrade koje nisu uključene u ovu politiku bit će pružene nakon prikupljanja podataka.

       Ovime obavještavamo posjetitelje web-mjesta da sudovi, ured tužitelja, istražna tijela, administrativna tijela, Mađarsko nacionalno tijelo za zaštitu podataka ili druga tijela u skladu sa zakonskim ovlaštenjem mogu se obratiti voditelju obrade u svrhu traženja informacija, otkrivanja ili prijenosa podataka i u svrhu stavljanja dokumenata na raspolaganje.

       11. Prava posjetitelja i korisnika web-mjesta u vezi s obradom podataka

       Na osnovi zakona na snazi imate sljedeća prava ispitanika, međutim, imajte na umu da će tehničke značajke kolačića imati utjecaja na to kako se ta prava mogu ostvariti. U skladu s tim, preporučamo da iskoristite mogućnosti opisane u odjeljku „Prihvaćanje i brisanje kolačića”.

       Imajte na umu da kada se obrada temelji na privoli imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku. Takvo povlačenje ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja.

       Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka kada se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane.

       Možete zatražiti informacije o obradi vaših osobnih podataka besplatno i možete zatražiti ispravljanje ili brisanje svojih osobnih podataka i možete ograničiti ili uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka. Zahtjevi se mogu predati preko podataka za kontakt voditelja obrade navedenih u odjeljku „Detalji za kontakt”.

       Voditelj obrade javit će bilo kakve izmjene ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade svim primateljima (izvršiteljima obrade) kojima je predočio osobne podatke, osim ako je to nemoguće ili uključuje nerazmjeran napor. Ako to zatražite, obavijestit ćemo vas o tim primateljima.

       Voditelj obrade pruža vam informacije o radnjama poduzetima na zahtjev pod odjeljkom „Obrada osobnih podataka posjetitelja web-mjesta (izrada profila)” bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju unutar jednog mjeseca od primanja zahtjeva. To se razdoblje može produžiti za dva mjeseca ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Voditelj obrade obavještava vas o takvom produženju unutar mjesec dana od prihvaćanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgode.

       Ako zahtjev podnesete elektroničkim obrascem, informacije se pružaju elektroničkim putem kad je to moguće, osim ako ne zatražite drukčije.

       Ako voditelj obrade ne poduzme radnje na vaš zahtjev, voditelj obrade obavještava vas bez odgode, a najkasnije unutar mjesec dana od primitka zahtjeva o razlozima ne poduzimanja radnji i o mogućnosti podnošenja prigovora nadležnom tijelu te traženju pravnog lijeka.

        a) pravo pristupa: imate pravo dobiti potvrdu od voditelja obrade o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas ili ne te, ovisno o situaciji, pristupiti osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka u pitanju, izvršiteljima obrade podataka, trajanju obrade, u slučajevima u kojima se osobni podaci ne prikupljaju od vas bilo kojim dostupnim informacijama o njihovu izvoru.
         b) pravo na ispravak: imate pravo od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja dobiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo popunjavanja nepotpunih osobnih podataka.
          c) pravo na brisanje („pravo na zaborav”): imate pravo da od voditelja obrade dobijete brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu izbrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su se prikupljali ili na drugi način obrađivali; ako povučete privolu i ako nema drugih pravnih osnova za obradu; ako uložite prigovor na obradu; osobni podaci nezakonito su obrađeni; ako se osobni podaci moraju izbrisati zbog poštivanja pravnih obveza u zakonu Unije ili države članice kojima je voditelj obrade podložan.

           Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je obrisati te osobne podatke voditelj obrade poduzima razumne mjere kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ste zatražili od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

            d) pravo na prigovor: u bilo kojem trenutku imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka kada se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane. U tom slučaju voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade ne pokaže uvjerljive legitimne osnove za obradu koje poništavaju vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, provedbu ili obranu od zakonskih prava. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za takvu svrhu u bilo kojem trenutku, uključujući izradu profila do mjere do koje je povezano s takvim izravnim marketingom.
             e) pravo na ograničavanje obrade: imate pravo od voditelja obrade dobiti ograničenje obrade ako osporite točnost osobnih podataka; ako je obrada nezakonita; ako voditelj obrade više ne treba vaše osobne podatke u svrhe obrade, ali su vama potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu zakonskih prava; ako ste uložili prigovor na obradu. Kada je obrada ograničena, takvi se osobni podaci, uz iznimku čuvanja, obrađuju samo uz vašu privolu ili za uspostavu, provedbu ili obranu zakonskih prava ili pravnih osoba ili zbog razloga od važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.
              f) pravo na prenosivost podataka: imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste pružili voditelju podataka, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenositi te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojemu su osobni podaci bili pruženi, kada se obrada temelji na privoli ili ugovoru, u svrhu odrađivanja ugovora i obrade provodi se automatskim načinom.

               12. Načini čuvanja osobnih podataka i sigurnost obrade

               Poslužiteljima voditelja obrade upravljaju poduzeća kojima je taj posao dodijeljen i oni ih popravljaju u slučaju problema.

               Podaci društva koje obrađuje podatke: Mongouse Computer Kft. (adresa: 1117 Budimpešta, Budafoki út 183.).

               Podaci društva koje obrađuje podatke: Servergarden Kft. (adresa: 1023 Budimpešta, Lajos utca 28-32.)

               Podaci tvrtke za obradu podataka: Rackforest Zrt. (Sjedište: 1132 Budimpešta,
               Victor Hugo utca 11., e-mail: info@rackforest.com)

               Voditelj obrade upotrebljava usluge servera koje pruža drugo društvo kojem je taj posao dodijeljen i koja obavljaju održavanje u slučaju bilo kakvih problema: JLM PowerLine Kft. (adresa: 2111 Szada, Ipari park út 12-14.).

               Uzimajući u obzir stanje tehnologije, troškove provedbe i prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različite vjerojatnosti i ozbiljnosti prava i sloboda pojedinaca, voditelj obrade provodi prikladne tehničke i organizacijske mjere da osigura razinu sigurnosti prikladnu riziku.

               Voditelj obrade podataka štiti osobne podatke s odgovarajućim mjerama, pogotovo od neovlaštenog pristupa, mijenjanja, prenošenja, otkrivanja, brisanja ili uništavanja, slučajnog uništavanja, štete te nedostupnosti do koje dolazi zbog promjene primijenjenih tehnologija.

               IT sustav i mreža voditelja obrade podataka zaštićena je od računalno potpomognutih prijevara, špijunaže, sabotaže, vandalizma, požara i poplava kao i od računalnih virusa, hakiranja i napada odbijanja usluga. Voditelj obrade vodi računa o sigurnosti sa sigurnosnim procedurama na razini servera i aplikacije.

               Kada je riječ o mrežnim prijetnjama koje mogu kao rezultat imati nepoštene aktivnosti, kršenje ugovore ili otkrivanje ili izmjena informacija, elektronska pošta poslana preko interneta je ranjiva bez obzira na protokole (e-pošta, mreža, ftp itd.) Kako bi se spriječile takve prijetnje, voditelj obrade postavlja očekivane zaštitne mjere. Voditelj obrade prati sustave kako bi snimio sve sigurnosne prijetnje te da predoči dokaze u slučaju sigurnosnih incidenata. Uz to, praćenje sustava omogućuje voditelju obrade da nadgleda i učinkovitost primijenjenih zaštitnih mjera.

               Voditelj obrade bilježi sve moguće povrede osobnih podataka, naznačujući sve činjenice koje se odnose na takvu povredu, njezine učinke i mjere koje su se poduzele za rješavanje povrede osobnih podataka.

               13. Podnošenje prijave

               Ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši zahtjeve GDPR-a i drugih zakona o zaštiti osobnih podataka, imate pravo na pravni postupak i na podnošenje prijave nadležnom tijelu protiv voditelja obrade.

               Nadležno tijelo: Mađarsko nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija

               registrirano sjedište: 1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-11.

               adresa za slanje pošte: 1363 Budimpešta, P.O.B. 9.

               telefon: +36 1 391-1400

               faks: 36 1 391-1410

               e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu

               web-mjesto: https://naih.hu/