Košarica
Plati

POLITIKA PRIVATNOSTI

Stupa na snagu 30. 11. 2022.

1.      Uvod

Svrha web-mjesta društva BioTech USA Kft. (u daljnjem tekstu: voditelj obrade podataka), dostupnih na domeni shop.biotechusa.hr i biotechusa.hr (u daljnjem tekstu: web-mjesto) jest zadovoljavati potrebe ciljane publike koja se sastoji od sportaša, osoba koje brinu o svom zdravlju i koje se žele baviti sportom, pomagati u komunikaciji između osoba koje su zainteresirane za sport i zdravlje, pružiti im internetsku platformu za dijeljenje iskustava te prodavati povezane proizvode.

Politika privatnosti voditelja obrade podataka kada je riječ o web-mjestima dostupnim na domenama shop.biotechusa.hr i biotechusa.hr neprestano je dostupna na glavnoj stranici.

Voditelj obrade podataka ovim putem obavještava korisnike ovog web-mjesta o osobnim podacima koje obrađuje na web-mjestu, principima i praksama obrade osobnih podataka, organizacijskim i tehničkim mjerama poduzetim za zaštitu osobnih podataka, kao i načina i opcija za ostvarivanje korisničkih prava uključenih korisnika, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), člankom CXII iz 2011. prava o samoodređenju u području informacija i slobodi pristupa informacijama i člankom CVIII iz 2001. određenih pitanja usluga elektroničke trgovine i usluga informatičkog društva.

Druge politike privatnosti koje su dostupne s web-mjesta kada je riječ o sljedećim platformama i uslugama dostupne su u odvojenim politikama kojima se može pristupiti putem sljedećih platformi: Bilten i politika o kolačićima.

Voditelj obrade podataka ne potvrđuje pružene osobne podatke niti njihovu valjanost. Osoba koja pruža podatke, korisnik ili ugovorna strana jedini su odgovorni za točnost pruženih podataka. Kada pružaju adresu e-pošte, svi korisnici preuzimaju odgovornost da su isključivi korisnici pružene adrese e-pošte. Iz tog razloga, svaku odgovornost za prijave povezane s adresom e-pošte snosi isključivo korisnik koji je pružio adresu e-pošte.

Voditelj obrade obrađuje zabilježene osobne podatke povjerljivo, u skladu s GDPR-om i međunarodnim preporukama te u skladu s ovom politikom privatnosti. Voditelj obrade podataka štiti osobne podatke svojih partnera i korisnika; zato je posebno važno da voditelj obrade podataka poštuje prava samoodređenja u području informacija korisnika web-mjesta. Voditelj obrade podataka obrađuje sve osobne podatke povjerljivo i poduzeti sve sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere da osigura sigurnost takvih podataka.

Prvenstveno, voditelj obrade podataka i njegovi zaposlenici ovlašteni su pristupiti osobnim podacima koji se obrađuju na web-mjestu.

Voditelj obrade podataka ima pravo jednostrano izmijeniti ovu politiku privatnosti u bilo kojem trenutku. Voditelj obrade podataka obavještava korisnike o izmjenama putem web-mjesta. Nakon što web-mjesto dovrši učitavanje, korisnike se obavještava o izmjenama putem skočnog prozora i oni mogu pristupiti informacijama o promjenama tako da kliknu na poveznicu u prozoru. Korisnici mogu izjaviti svoj pristanak na takve promjene klikom na potvrdni okvir u skočnom prozoru. Voditelj obrade može primijeniti odredbe uključene u izmijenjenu politiku privatnosti u slučaju onih koji su izjavili svoj pristanak.

Ako imate bilo kakvih pitanja koja nisu jasno odgovorena u ovoj politici privatnosti, obratite se na adresu e-pošte adatvedelem@biotechusa.com kako bi netko od naših kolega odgovorio na vaša pitanja.

 

2.      Definicije

Definicije sljedećih pojmova u skladu su s GDPR-om.

 

Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

Izvršitelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 

Primatelj – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.

 

Obrada – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

Treća strana – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

 

Privola ispitanika – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

 

Izrada profila – svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.

 

3.      Detalji za kontakt

a)        Detalji za kontakt voditelja obrade

Naziv: BioTech USA Korlátolt Felelősségű Társaság

Registrirano sjedište: 1033 Budimpešta, Huszti út 60.

Broj u trgovačkom registru: 01 09 352550

Porezni registracijski broj: 25114681-2-44

Tijelo za registraciju: Sud trgovačkog registra u Budimpešti Sud regije glavnog grada

Poštanska adresa: 1033 Budimpešta, Huszti út 60.

Adresa elektroničke pošte: webshop@biotechusa.com

Telefon: +36 1 453 2716

b)       Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka voditelja obrade

Poštanska adresa: 1301 Budapest, Pf. 30.

Adresa elektroničke pošte: dpo.btu@dnui.hu

c)        Detalji za kontakt izvršitelja obrade

Naziv: Emarsys eMarketing Systems GmbH

Adresa za slanje pošte: Märzstrasse 1, 1150 Beč, Austrija

Adresa e-pošte: vienna@emarsys.com

Broj telefona: 01/4782080-0

 

Naziv: Shopify International Ltd.

Adresa za slanje pošte: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32

Adresa e-pošte: privacy@shopify.com

Broj telefona: +1 571 409 6451

Naziv: Express One Hungary Kft.

Adresa za slanje pošte: 1239 Budimpešta, Európa u. 12. L1

Adresa e-pošte: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Broj telefona: +36 1 8777499

 

Naziv: OTP Mobil Kft.

Adresa za slanje pošte: 1093 Budimpešta, Közraktár u. 30-32.

Adresa e-pošte: ugyfelszolgalat@simple.hu

Broj telefona: +36 20 3666 611

 

Naziv: PayPal Inc.

Adresa za slanje pošte: 2211 North First Street San Jose, California, SAD

Adresa e-pošte: service@paypal.com

Broj telefona: 1-888-221-1161

 

Naziv: IFS Hungary Kft.

Adresa za slanje pošte: 1132 Budimpešta, Váci út 22-24.

Adresa e-pošte: info@ifshu.com

Broj telefona: +36 1-236 37 00

 

Naziv: Judge.me LLC

Adresa za slanje pošte: Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, SAD

Adresa e-pošte: support@judge.me

Broj telefona:

 

Naziv: Zendesk Inc.

Adresa za slanje pošte: 1019 Market St., San Francisco, California, SAD 94103-1612

Adresa e-pošte: support@zendesk.com

Broj telefona: 888-670-4887

 

 

Naziv: Facebook Ireland Ltd.

Adresa za slanje pošte: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irska

Adresa e-pošte: support@fb.com

Broj telefona: +353 (0)1 553 0550

 

Naziv: Google Inc.

Adresa za slanje pošte: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, SAD

Adresa e-pošte: support-in@google.com

Broj telefona: 1-800-419-0157

 

Naziv: CoffeeBreak Consulting Kft.

Adresa za slanje pošte: 2030 Érd, Technikus utca 78.

Adresa e-pošte: hello@thecoffeebreak.hu

Broj telefona: +36 20354 5860

 

Naziv: Mongouse Computer Kft.

Adresa za slanje pošte: 1117 Budimpešta, Budafoki út 183.

Adresa e-pošte: info@mongouse.hu

Broj telefona: +361 464 585

 

Naziv: Servergarden Kft.

Adresa za slanje pošte: 1023 Budimpešta, Lajos utca 28-32.

Adresa e-pošte: info@servergarden.hu

Broj telefona: +36 1432 3133

 

 Naziv: Rackforest Zrt.

Adresaza slanje pošte: 1132 Budimpešta
Victor Hugo utca 11.

Adresa e-pošte: info@rackforest.com

Naziv: JLM PowerLine Kft.

Adresa za slanje pošte: 2111 Szada, Ipari park út 12-14.

Adresa e-pošte: jog.jlm@biotechusa.com

Broj telefona: +36 1 453 2716

4.      Aktivnosti obrade voditelja obrade podataka provode se na shop.biotechusa.hr

Imajte na umu da ondje gdje se obrada temelji na privoli imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja.

 

Imajte na umu da imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku gdje se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane.

 

A)     Registracija trgovine

Obrađeni osobni podaci: ime i prezime, adresa e-pošte, izjava o tome da je osoba starija od 18 godina,

podaci o kupovini (datum kupovine, vrsta kupljenog proizvoda).

Svrhe obrade: održavanje evidencije i razlikovanja osoba koje su se prijavile na račun web-trgovine, potvrda o tome jesu li zadovoljeni ugovorni uvjeti (punoljetnost), pružanje funkcija koje rezultiraju iz registracije na web-trgovinu: skraćivanje procesa narudžbi, ponovno naručivanje prethodno naručenih proizvoda, pregled prethodnih narudžbi.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, vaša privola, koja je uvjet za upotrebu funkcija povezanih s registracijom web-trgovine.

Uvjet obrade: U slučaju 3 neaktivne godine, voditelj obrade briše osobne podatke iz svoje baze. Osobni se podaci brišu ako registrirani korisnici zahtijevaju njihovo brisanje najkasnije prije isteka roka za obradu takvih zahtjeva.

Primatelji: Shopify International Ltd. kao izvršitelj obrade (adresa: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32). Drugi izvršitelj obrade je EMARSYS eMarketingSystems GmbH (adresa: 1150 Wien Märzstrasse 1., e-pošta: vienna@emarsys.com, web-mjesto: https://www.emarsys.com/en/)

 

B)     Kupovina u web-trgovini kao gost

Obrađeni osobni podaci: ime i prezime, adresa e-pošte, izjava o tome da je osoba starija od 18 godina.

Svrhe obrade: održavanje evidencije i razlikovanja osoba koje su se prijavile na račun web-trgovine tijekom kupovine u web-trgovini.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, vaša privola, u slučaju kupovine u web-trgovini, uvjet je za zaključivanje ugovora. Bez pružanja osobnih podataka nije moguće pokrenuti kupovine u web-trgovini.

Uvjeti obrade: uz podatke (ime i prezime, adresa za dostavu) koji su potrebni za izdavanje računa, voditelj obrade upravlja njima 14 dana nakon kupovine.

Primatelji: Shopify International Ltd. kao izvršitelj obrade (adresa: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32).

 

C)     Zaključivanje ugovora (naručivanje i obrada narudžbi)

Obrađeni osobni podaci: ime i prezime, adresa e-pošte, država, poštanski broj, grad, naziv ulice i kućni broj, broj telefona, izjava o tome da je osoba starija od 18 godina.

Svrhe obrade: provjera jesu li zadovoljeni ugovorni uvjeti (punoljetnost), dobivanje informacija o ponudi (narudžbi) za uključivanje u ugovor, slanje potvrde o odobrenju putem e-pošte.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, preduvjeti za zaključivanje ugovora. Pružanje osobnih podataka zahtjev je za zaključivanje ugovora. Bez pružanja osobnih podataka nije moguće pokrenuti kupovine u web-trgovini.

Uvjeti obrade: podaci se brišu nakon općeg razdoblja ograničenja koje je postavljeno građanskim zakonikom.

 

D)     Provedba ugovora

 

i) Dostava

 

Obrađeni osobni podaci: ime i prezime, adresa e-pošte, država, poštanski broj, grad, naziv ulice i kućni broj, broj telefona, broj narudžbe. U slučaju plaćanja pouzećem, potrebna je i ukupna cijena narudžbe.

Svrhe obrade: dostava naručenih proizvoda.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, preduvjeti za zaključivanje ugovora, provedbu ugovora.

Uvjeti obrade: podaci se brišu nakon općeg razdoblja ograničenja koje je postavljeno građanskim zakonikom.

Primatelji: Express One Hungary Kft. kao izvršitelj obrade (adresa: 1239 Budimpešta, Európa u. 12. L1, politika privatnosti dostupna je na: Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf (expressone.hu)).

 

ii) Plaćanje

 

Obrađeni osobni podaci: ime i prezime, adresa dostave, adresa za dostavu računa, broj telefona, adresa e-pošte, iznos transakcije, IP adresa, datum i vrijeme transakcije.

Svrhe obrade: plaćanje cijene naručenih proizvoda.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, preduvjeti za zaključivanje ugovora, provedbu ugovora.

Uvjeti obrade: podaci se brišu nakon općeg razdoblja ograničenja koje je postavljeno građanskim zakonikom.

Primatelji: OTP Mobil Kft. (adresa: 1093 Budimpešta, Közraktár u. 30-32.; politika privatnosti dostupna je na:  http://simplepay.hu/old/docs/201804/simplepay_b2b_aszf_20180416.pdf) kao pružatelj usluga SimplePay.

PayPal Inc. (adresa: 2211 North First Street San Jose, California, SAD ; politika privatnosti dostupna je na:   https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/privacy-full ) kao pružatelj usluga PayPal.

 

iii) Naplata

 

Obrađeni osobni podaci: ime i prezime, država, poštanski broj, grad, naziv ulice i kućni broj, broj narudžbe.

Svrhe obrade: pružanje računa (izdavanje faktura), zadržavanje računa.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) GDPR-a, pravna obveza pružatelja usluga [stavak 3. odjeljak 166. i stavak 2. odjeljak 169. zakona C iz 2000. o računovodstvu]

Uvjet obrade: 8 godina.

Primatelji: IFS Hungary Kft. kao izvršitelj obrade (adresa: 1132 Budimpešta, Váci út 22-24.).

 

iv) Vraćanja proizvoda u slučaju ostvarivanja prava otkazivanja

 

Obrađeni osobni podaci: ime i prezime, država, poštanski broj, grad, naziv ulice i kućni broj, broj narudžbe.

Svrhe obrade: zadovoljiti kupčeve zahtjeve (povrat novca).

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) GDPR-a, pravna obveza pružatelja usluga [stavak 1. odjeljak 23. Državnog dekreta br. 45/2014. (II.26.) o detaljnim pravilima o ugovorima zaključenim između korisnika i poduzeća]

Uvjeti obrade: podaci se brišu nakon općeg razdoblja ograničenja koje je postavljeno građanskim zakonikom.

 

E)     Ocjenjivanje proizvoda

Obrađeni osobni podaci: ime pruženo za ocjenu proizvoda, ostali osobni podaci pruženi u povratnoj informaciji.

Svrhe obrade: pružanje pisanih povratnih informacija i ocjena proizvoda, objavljivanje povratnih informacija na web-mjestu.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, vaša privola.

Razdoblje obrade: do povlačenja privole. Da bi se osiguralo da se osobni podaci čuvaju samo tijekom obveznog razdoblja, voditelj obrade briše osobne podatke bez povlačenja privole nakon isteka 3 godine od pružanja podataka.

 

F)      Ocjenjivanje kupovina i proizvoda

Obrađeni osobni podaci: ime pruženo za ocjenu proizvoda, adresa e-pošte, ostali osobni podaci pruženi u povratnoj informaciji.

Svrhe obrade: pružanje pisanih povratnih informacija voditelju obrade o kupovini i o proizvodu.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, vaša privola.

Razdoblje obrade: do povlačenja privole. Da bi se osiguralo da se osobni podaci čuvaju samo tijekom obveznog razdoblja, voditelj obrade briše osobne podatke bez povlačenja privole nakon isteka 3 godine od pružanja podataka.

Primatelji: Judge.me LLC (Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, SAD). Europska unija dala je odluku o primjerenosti SAD-u.

 

G)     Kontakt u prozoru razgovora

Obrađeni osobni podaci: ime, adresa e-pošte, ostali osobni podaci pruženi u poruci.

Svrhe obrade: odgovor na primljene poruke.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, vaša privola.

Uvjeti obrade: a) u odsustvu odgovora ispitanika, 15 dana nakon što je pružatelj usluga poslao odgovor b) 1 dan nakon primanja odgovora kojim ispitanik završava razgovor.

Primatelji: Zendesk Inc. (adresa: 1019 Market St., San Francisco, California, SAD 94103-1612) kao izvršitelj obrade i pružatelj usluga odgovoran za komunikacijsku platformu.

 

H)     Održavanje kontakta

Obrađeni osobni podaci: ime, adresa e-pošte, telefonski broj, ostali osobni podaci pruženi u poruci e-pošte.

Svrhe obrade: odgovor na primljene poruke.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, vaša privola.

Uvjeti obrade: a) u odsustvu odgovora ispitanika, 15 dana nakon što je pružatelj usluga poslao odgovor b) 1 dan nakon primanja odgovora kojim ispitanik završava razgovor.

 

5.      Kolačići

Kolačići su identifikatori anonimnih posjetitelja (kolačića) koji predstavljaju datoteke ili informacije koje se spremaju na vaše računalo (ili na druge uređaje koji se mogu spojiti na internet, poput pametnih telefona ili tableta) kada posjetite jedno od naših web-mjesta. Kolačić obično sadrži naziv svojeg web-mjesta, svoj „životni vijek” (tj. koliko dugo će ostati na vašem uređaju) i svoju vrijednost, što je obično nasumično stvoren jedinstven broj.

 

Kolačići se upotrebljavaju zato da se naša web-mjesta mogu prilagoditi još više u budućnosti, tako da vam možemo preporučiti proizvode koji odgovaraju vašim interesima i potrebama, što olakšava upotrebu naših web-mjesta. Kolačići ubrzavaju vaše buduće aktivnosti i poboljšavaju iskustvo upotrebe naših web-mjesta. Kolačići mogu pripremiti anonimnu, agregatnu statistiku u svrhu toga da bolje razumijemo kako osobe upotrebljavaju naša web-mjesta i da možemo unaprijediti njihovu strukturu i sadržaj.

Važno je napomenuti da spremljeni kolačići ne prikupljaju ili čine dostupnim trećim stranama vaše osobne ili druge podatke koji su spremljeni na vašem računalu.

Većina je preglednika početno konfigurirana da prihvaća kolačiće. Možete promijeniti te postavke da bi se blokirali kolačići ili možete zatražiti obavijesti kada se kolačići postavljaju na vaš uređaj. Postoji nekoliko načina za upravljanje kolačićima. Pogledajte informacije o svom pregledniku ili stranicu za pomoć ako vam je potrebno više informacija o postavkama preglednika i njihovim izmjenama. Onemogućavanje kolačića koje upotrebljavamo može utjecati na vaše iskustvo pregledavanja naših web-mjesta. Primjerice, možda nećete moći posjetiti određene dijelove web-mjesta društva BioTechUSA ili možda nećete primiti personalizirane informacije tijekom pregledavanja web-mjesta društva BioTechUSA.
Ako upotrebljavate nekoliko različitih uređaja (npr. računalo, pametni telefon, tablet itd.) za posjećivanje i upotrebu web-mjesta društva BioTechUSA, pobrinite se da su svi preglednici koje upotrebljavate na tim uređajima postavljeni prema vašim potrebama.

 

A)     Vrste kolačića

Kolačići se mogu podijeliti u nekoliko skupina – prema njihovom trajanju, izvoru i funkciji.

 

Kada je riječ o njihovom trajanju, razlikujemo privremene kolačiće i trajne kolačiće. Kolačići sesije ili „privremeni kolačići” pomažu web-mjestima prepoznati korisnike i prikupljene informacije kada navigiraju web-mjestom. Zadržavaju samo informacije o korisničkim aktivnostima dok su na web-mjestu Kada zatvorite preglednik, kolačići se brišu. Trajni kolačići ili „stalni kolačići” ostaju čak i kada se zatvori preglednik. Na primjer, mogu zapamtiti podatke za prijavu i lozinke zato da ih internetski korisnici ne moraju ponovno unijeti svaki put kada upotrijebe stranicu, no brišu se 12 mjeseci od dana prvog spremanja.

 

Kada je riječ o njihovom izvoru ili tome tko ih postavlja na web-mjesto, razlikujemo kolačiće prve i treće strane. Kolačići prve strane izravno se instaliraju na web-mjesto (domenu) koju korisnik posjećuje i omogućuju vlasnicima web-mjesta prikupljanje analitičkih podataka, spremaju jezične postavke i odrađuju druge korisne funkcije koje pružaju dobro korisničko iskustvo. Kolačići trećih strana instaliraju treće strane s ciljem prikupljanja određenih podataka od internetskih korisnika za odrađivanje istraživanja; često ih upotrebljavaju oglašivači koji žele osigurati oglašavanje proizvoda i usluga pravoj ciljnoj publici.

 

Kada je riječ o njihovoj funkciji, razlikujemo neophodne, preferencijalne i marketinške kolačiće. Neophodni kolačići osnovni su oblik memorije web-mjesta koji se upotrebljavaju za spremanje postavki koje odabire korisnik na određenoj stranici. Neophodni su za funkcionalnost web-mjesta i korisnici ih ne mogu onemogućiti. Preferencijalni kolačići omogućuju web-mjestima da zapamte preferencije korisnika na stranici i njihove odabire na stranici, što uključuje korisničko ime, regiju i jezik. To omogućuje web-mjestu da pruži personalizirane značajke poput lokalnih vijesti i vremena ako podijelite svoju lokaciju. Marketinški ili ciljani kolačići upotrebljavaju se za ponudu prikladnijeg sadržaja i sadržaja specifičnog za interes korisnika, za ograničavanje učestalosti prikaza oglasa i za mjerenje učinkovitosti marketinške kampanje.

 

B)     Kolačići koje upotrebljavamo na našim web-mjestima

Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljavamo na web-mjestima dostupne su u našoj politici o kolačićima.

 

Kolačići koji se upotrebljavaju na našem web-mjestu pripadaju sljedećim kategorijama:

 

 • Neophodni kolačići

Ovi kolačići pomažu u funkcioniranju web-mjesta tako da omogućuju osnovne funkcije poput kretanja stranicom. Ovo web-mjesto ne može ispravno funkcionirati bez tih kolačića; zato ih je obvezno prihvatiti.

 

 • Preferencijski kolačići

Ovi kolačići omogućuju našim web-mjestima da zapamte informacije koje mijenjaju način na koji se stranica ponaša i kako izgleda, poput željenog jezika ili regije u kojoj se nalazite. Takvi se kolačići mogu opcionalno odobriti.

 

 • Statistički kolačići

Ovi nam kolačići pomažu razumjeti kako posjetitelji upotrebljavaju naša web-mjesta prikupljanjem i prijavom anonimnih informacija. Takvi se kolačići mogu opcionalno odobriti.

 

 • Marketing

Ovi se kolačići upotrebljavaju za praćenje posjetitelja web-mjesta. Cilj je prikazati relevantne oglase koji su zanimljivi posjetiteljima te ih tako učiniti vrjednijim za one koji prikazuju oglase te za oglašivače trećih strana. Takvi se kolačići mogu opcionalno odobriti.

 

 • Ostalo

Kategorizacija ovih kolačića trenutačno je u tijeku uz pomoć pružatelja jedinstvenih kolačića. Takvi se kolačići mogu opcionalno odobriti.

 

C)     Omogućavanje, onemogućavanje i brisanje kolačića

Kada posjećujete naše web-mjesto prvi put, skočni prozor prikazuje se na dnu zaslona gdje možete pronaći Politiku o kolačićima koja sadrži detaljne informacije o kolačićima koji se upotrebljavaju na našem web-mjestu zajedno s opisom svakog kolačića, njihovoj funkciji, trajanju itd.

Kolačići se omogućuju klikom na tipku „Prihvati sve kolačiće”. Klikom na tipku „Postavke kolačića” možete omogućiti ili onemogućiti određene grupe (kategorije) kolačića. Kolačići se omogućuju ili onemogućuju prema grupi (kategoriji); omogućavanje rada odabranih kolačića mora se odobriti pritiskom na tipku „Prihvati”.

Ako se uvedu novi kolačići na web-mjestu, takvi kolačići moraju se prihvatiti, omogućiti. U tom slučaju skočni prozor na dnu zaslona prikazuje se ponovno i pokazat će popis grupa kolačića gdje su napravljene promjene. Možete prihvatiti nove kolačiće na navedeni način.

Naravno, imate mogućnost pogledati omogućene kolačiće u bilo kojem trenutku i možete promijeniti takve kolačiće. To možete učiniti pritiskom na: Postavke kolačića.

Ako kolačić sprema osobne podatke, opis takvog kolačića sadrži obavijest o tome.

U skladu sa zadanim postavkama, većina preglednika prihvaća kolačiće. Možete promijeniti takve postavke da blokirate kolačiće i možete zatražiti obavijesti kada se kolačići spremaju na vaš uređaj. Kolačićima se može upravljati na nekoliko načina. Pogledajte informacije preglednika ili stranicu „Pomoć” ako želite znati više o postavkama preglednika i kako ih promijeniti.

Onemogućavanje kolačića koje upotrebljavamo može utjecati na vaše iskustvo tijekom posjeta našem web-mjestu. Na primjer, ne možete posjetiti određene dijelove web-mjesta društva BioTechUSA ili ne možete primati prilagođene informacije kada posjećujete stranicu društva BioTechUSA.

Ako upotrebljavate nekoliko uređaja za posjet i pristup web-mjestima društva BioTechUSA (npr. računalo, pametni telefon, tablet itd.), pobrinite se da svaki preglednik na tim uređajima ima postavke koje su u skladu s vašim zahtjevima za kolačiće.

Kolačići se mogu ograničiti ili izbrisati unutar vašeg preglednika. To se može učiniti na razne načine ovisno o tipu vašeg preglednika i može im se pristupiti u postavkama preglednika pod stavkom izbornika „Pomoć”.

Za daljnje informacije o postavkama kolačića određenih preglednika posjetite sljedeće poveznice:

U slučaju preglednika Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima (microsoft.com)

U slučaju preglednika Microsoft Edge: Brisanje kolačića u pregledniku Microsoft Edge

U slučaju preglednika Chrome: Izbriši, omogući i upravljaj kolačićima u pregledniku Chrome – Android – Google Chrome Help

U slučaju preglednika Firefox: Izbriši kolačiće i podatke stranice | Firefox Help (mozilla.org)

U slučaju preglednika Safari: Upravljanje kolačićima i podaci web-mjesta u pregledniku Safari na računalu Mac – Apple Support

 

6.      Obrada osobnih podataka posjetitelja web-mjesta (izrada profila)

S pomoću izrade profila, voditelj obrade može vam pružiti ciljane, personalizirane ponude i poruke na osnovi vaših prijašnjih narudžbi i ponašanja na internetu.

 

Podatke potrebne za izradu profila voditelj obrade podataka može prikupiti putem sljedećih aktivnosti:

 • ispunjavanje obrazaca: ime i prezime, adresa e-pošte, datum rođenja, spol, cilj (cilj koji se želi postići konzumiranjem dodataka prehrani, npr. smanjivanje tjelesne masnoće, dijeta, povećavanje tjelesne mase).
 • kupnje u internetskoj trgovini: informacije o kupnji (što, kada, za koliko novca i gdje ste kupili, način plaćanja).
 • pregledavanje web-mjesta, ponašanje: upotreba web-mjesta (pregledani proizvodi, kategorije, proizvodi u košarici, pretrage).

Na temelju kupovine i podataka o ponašanju, uz pomoć umjetne inteligencije, Emarsys eMarketing Systems AG prikuplja podatke o korisniku koje voditelj obrade može upotrijebiti za stvaranje segmenata koji omogućuju provođenje personaliziranih kampanja.

Obrađeni osobni podaci: a) podaci prikupljeni od ispitanika: ime i prezime, adresa e-pošte, grad, poštanski broj, datum rođenja, telefonski broj, spol, podaci o kupnji, IP adresa (s koje je obavljena registracija); b) podaci koji se ne prikupljaju od ispitanika, izvedeni podaci (na osnovi predviđanja, algoritama za strojno učenje): omiljeni proizvodi, omiljene kategorije, vrijeme posljednjeg posjeta web-mjestu, trajanje posjeta; c) osim toga, postoje drugi podaci na osnovu kojih voditelj obrade može razlikovati i kreirati segmente: interakcije s porukama e-pošte (otvaranje / klikanje / sklonost kategorijama e-pošte, s kojeg uređaja i iz kojeg grada je došlo do klikanja/otvaranja, životni ciklus kupovine korisnika, status korisnika (na temelju potrošenog novca), prosječna potrošnja. 

Svrhe obrade podataka: slanje ciljanih, personaliziranih ponuda, poruka.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a, vaša privola.

Voditelj obrade upotrebljava marketinške kolačiće za izradu profila, pa se pristanak ili nepristajanje na izradu profila može naznačiti davanjem ili nedavanjem privole na upotrebu marketinških kolačića pri prihvaćanju Politike o kolačićima. 

Razdoblje obrade: do povlačenja privole ispitanika. Da bi se osiguralo da se osobni podaci čuvaju samo tijekom obveznog razdoblja, voditelj obrade briše osobne podatke bez povlačenja privole nakon isteka 3 godine od posljednjeg puta kada je bilten otvoren.

Primatelji: Emarsys eMarketing Systems GmbH kao izvršitelj obrade (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Beč, Austrija).

7.      Ponovno stavljanje na tržište

Ponovno stavljanje na tržište omogućuje voditelju obrade podataka da prikaže oglase takvim osobama koje su prethodno posjetile web-mjesto i pružile svoju adresu e-pošte.

Obrađeni osobni podaci: adresa e-pošte, informacije o kupovinama.

Svrha obrade: prikaz oglasa prijašnjim korisnicima na Facebooku i Googleu.

Osnova za obradu: u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a, legitiman interes voditelja obrade Ser (izravan marketing). Korisnikova adresa e-pošte pruža se voditelju obrade na osnovi korisnikove privole kada se pretplaćuje na bilten. To znači da voditelj obrade obrađuje pruženu adresu e-pošte u druge svrhe (ponovnog stavljanja na tržište) osim onih u koje su podaci prikupljeni (slanje biltena).

Razdoblje obrade: kada se osobni podaci obrađuju u svrhe ponovnog stavljanja na tržište ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku obrade osobnih podataka koji se odnose na njega. Ako korisnik povuče svoju privolu za slanje biltena (što ima pravo učiniti u bilo kojem trenutku), njihovi podaci više se neće obrađivati u svrhe ponovnog stavljanja na tržište. Da bi se osiguralo da se osobni podaci čuvaju samo tijekom obveznog razdoblja, voditelj obrade briše osobne podatke bez prigovora ili povlačenja privole nakon isteka 3 godine od posljednjeg puta kada je bilten otvoren.

Primatelji: Emarsys eMarketing Systems GmbH kao izvršitelj obrade (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Beč, Austrija) koji – nakon uputa voditelja obrade – prenosi oglas koji će se prikazati i adrese e-pošte društvima Facebook Ireland Ltd. (adresa: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irska; Facebook Ads) i Google Inc. (adresa: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, SAD) (Google AdWords) koja prikazuju oglas kao izvršitelji onim registriranim korisnicima čije se adrese e-pošte nalaze na popisu koji je poslalo društvo Emarsys.

8.      Ostalo

Internetskim marketinškim aktivnostima voditelja obrade upravljaju dobavljači kojima je taj posao dodijeljen i koji također mogu pristupiti podacima koje je pohranio voditelj obrade povezanim s njihovim aktivnostima, a koji obrađuju podatke samo u skladu sa svrhama u koje su podaci prikupljeni i u skladu sa zahtjevima obrade podataka i zaštite podataka: CoffeeBreak Consulting Kft. (adresa: 2030 Érd, Technikus utca 78.).

Informacije se pružaju o podacima koji nisu ovdje navedeni kada se takvi podaci prikupljaju.
Ovime obavještavamo posjetitelje web-mjesta da sudovi, ured tužitelja, istražna tijela, tijela koja se bave administrativnim prekršajima, administrativna tijela, mađarsko nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija te druga tijela ako je tako navedeno u zakonu, mogu se obratiti voditelju obrade za dobivanje informacija, primanje i dobivanje podataka te pristupanje dokumentima.

Voditelj obrade može otkriti osobne podatke tijelima – ako je tijelo pružilo točnu svrhu i opseg podataka – samo u onom omjeru koji je potreban za provedbu svrhe zahtjeva.

9.      Prava posjetitelja i korisnika web-mjesta u vezi s obradom podataka

Besplatno možete dobiti informacije o obradi vaših osobnih podataka ili možete zatražiti ispravljanje, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka ili možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Takvi se zahtjevi mogu podnijeti voditelju obrade putem detalja za kontakt navedenih u odjeljku II.

Voditelj obrade obavještava svakog primatelja kojemu je otkrio osobne podatke (izvršitelji obrade) o ispravljanju, brisanju i ograničenju obrade, osim ako pružanje takvih informacija nije moguće ili ako bi zahtijevalo nesrazmjeran napor. Na zahtjev pružamo informacije o takvim primateljima.

 

Voditelj obrade pruža informacije o radnjama poduzetima na zahtjev koje su predmet aktivnosti obrade voditelja obrade podataka ispitaniku bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju unutar jednog mjeseca od primanja zahtjeva. To se razdoblje može produžiti za dva mjeseca ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Voditelj obrade obavještava ispitanika o takvom produženju unutar mjesec dana od prihvaćanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgode.

Ako zahtjev podnesete elektroničkim obrascem, informacije se pružaju elektroničkim putem kad je to moguće, osim ako ne zatražite drukčije.

Ako voditelj obrade ne poduzme radnje na vaš zahtjev, voditelj obrade obavještava vas bez odgode, a najkasnije unutar mjesec dana od primitka zahtjeva o razlozima ne poduzimanja radnji i o mogućnosti podnošenja prigovora nadležnom tijelu te traženju pravnog lijeka.

 

a) Pravo pristupa: imate pravo dobiti potvrdu od voditelja obrade o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te, ovisno o situaciji, pristupiti osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka u pitanju, izvršiteljima obrade podataka, uvjetima obrade, a u slučajevima u kojima se osobni podaci ne prikupljaju od vas, bilo kojim dostupnim informacijama o njihovu izvoru.

 

b) Pravo na ispravak: imate pravo od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja dobiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo popunjavanja nepotpunih osobnih podataka.

 

c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): imate pravo da od voditelja obrade dobijete brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su se prikupljali ili na drugi način obrađivali; ako povučete privolu i ako nema drugih pravnih osnova za obradu; ako uložite prigovor na obradu; ako se osobni podaci moraju izbirsati zbog poštivanja pravnih obveza u zakonu Unije ili države članice kojima je voditelj obrade podložan.

 

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je obrisati te osobne podatke voditelj obrade poduzima razumne mjere kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ste zatražili od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

 

d) Pravo na prigovor: u bilo kojem trenutku imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka na osnovu legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane. U tom slučaju voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade ne pokaže uvjerljive legitimne osnove za obradu koje poništavaju vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, provedbu ili obranu od zakonskih prava. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za takav marketing u bilo kojem trenutku, uključujući izradu profila do mjere do koje je povezano s takvim izravnim marketingom.

 

e) Pravo na ograničavanje obrade: imate pravo od voditelja obrade dobiti ograničenje obrade ako osporite točnost osobnih podataka; ako je obrada nezakonita; ako voditelj obrade više ne treba vaše osobne podatke u svrhe obrade, ali su vama potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu zakonskih prava; ako ste uložili prigovor na obradu. Kada je obrada ograničena, takvi se osobni podaci, uz iznimku pohrane, obrađuju samo uz vašu privolu ili za uspostavu, provedbu ili obranu zakonskih prava ili pravnih osoba ili zbog razloga od važnog javnog interesa Unije ili države članice.

 

f) Pravo na prenosivost podataka: kada se obrada temelji na privoli i provodi se automatskim načinima, imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste pružili voditelju podataka, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenositi te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojemu su osobni podaci bili pruženi.

 

 

10.  Načini čuvanja osobnih podataka i sigurnost obrade

 

Poslužiteljima voditelja obrade upravljaju poduzeća kojima je taj posao dodijeljen i oni ih održavaju u slučaju problema:

 1. Mongouse Computer Kft. (adresa: 1117 Budimpešta, Budafoki út 183.).
 2. Servergarden Kft. (adresa: 1023 Budimpešta, Lajos utca 28-32.)
 3. Rackforest Zrt. (adresa: 1132 Budimpešta, Victor Hugo utca 11.)

 

Voditelj obrade upotrebljava usluge hostinga kojima upravljaju sljedeća poduzeća kojima je taj podao dodijeljen i koja obavljaju održavanje u slučaju bilo kakvih problema: JLM PowerLine Kft. (address: 2111 Szada, Ipari park út 12-14.).

 

Uzimajući u obzir stanje tehnologije, troškove provedbe i prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različite vjerojatnosti i ozbiljnosti prava i sloboda pojedinaca, voditelj obrade provodi prikladne tehničke i organizacijske mjere da osigura razinu sigurnosti prikladnu riziku.

Voditelj obrade podataka poduzima sve potrebne mjere da zaštiti podatke od neovlaštenog pristupa, mijenjanja, prenošenja, otkrivanja, brisanja ili uništavanja, slučajnog uništavanja i brisanja te nedostupnosti do koje dolazi zbog promjene primijenjenih tehnologija.

 

IT sustav i mreža voditelja obrade podataka zaštićen je od računalno potpomognutih prijevara, špijunaže, sabotaže, vandalizma, požara i poplava kao i od računalnih virusa, hakiranja i napada odbijanja usluga. Voditelj obrade osigurava sigurnost podataka sigurnosnim procesima na razini poslužitelja i na razini aplikacije.

Neovisno o protokolu (e-pošta, web, ftp itd.), elektroničke poruke koje se prosljeđuju na internetu podložne su mrežnim prijetnjama koje dovode do prijevarnih radnji, osporavanja ugovora ili otkrivanja ili izmjene informacija. Voditelj obrade podataka poduzima sav razumni napor za zaštitu od takvih prijetnji. Pruža nadzor sustava kako bi zabilježio svaku sigurnosnu anomaliju i imao dokaz u slučaju bilo kakvog događaja povezanog sa sigurnosti. Nadzor sustava omogućuje voditelju obrade podataka i da provjeri učinkovitost primijenjenih sigurnosnih mjera.

 

Voditelj obrade bilježi sve moguće povrede osobnih podataka, naznačujući sve činjenice koje se odnose na takvu povredu, njezine učinke i mjere koje su se poduzele za rješavanje povrede osobnih podataka.

 

11.  Podnošenje prigovora

 

Ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši zahtjeve GDPR-a i drugih zakona o zaštiti osobnih podataka, imate pravo na pravni postupak i na podnošenje prijave nadležnom tijelu protiv voditelja obrade.

Nadležno tijelo: Mađarsko nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija

registrirano sjedište: 1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-11.

adresa za slanje pošte: 1363 Budimpešta, P.O.B. 9.

telefon: +36 1 391-1400

faks: 36 1 391-1410

e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu

web-mjesto: https://naih.hu/

 

’Obrazac za povrat odjeċe’
POLITIKA PRIVATNOSTI

  

BioTech USA Kft., kao voditelj upravljanja podacima, obrađuje dostavljene osobne podatke u skladu s informacijama o upravljanju podacima u opsegu iu potrebnom razdoblju kako bi vam se vratili odjevni proizvodi marke BioTechUSA kupljeni na web mjestu https://shop.biotechusa.hr/. BioTech USA Kft. Vaše osobne podatke navedene ovdje koristi isključivo u svrhu organiziranja povrata odjevnih proizvoda i u svrhu povrata kupoprodajne cijene.

Tijekom izrade i primjene ove Politika privatnosti Voditelj upravljanja podacima pridržava se zakonu br. CXII iz 2011. o pravu na samoodređenje informacija i slobodi informacija, kao i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: GDPR) u duhu i primjeni te u svemu postupa u skladu s njima.

 1. Podaci Voditelja upravljanja podacima:  

BioTech USA Kft. (Sjedište: 1033 Budapest, Huszti út 60., Poslovnica: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Matični broj tvrtke: 01 09 352550, Porezni broj: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716 , E-mail adresa: info@biotechusa.com)

Kontakt podaci našeg službenika za zaštitu podataka: Poštanska adresa: 1301 Budapest, Pf. 30.; E-mail adresa: dpo.btu@dnui.hu

 1. Opseg upravljanih podataka:  

Upravljani podaci: ime, e-mail adresa, telefonski broj, broj narudžbe, broj artikla vraćenog proizvoda, datum narudžbe, broj bankovnog računa, adresa preuzimanja paketa, ostali podaci navedeni u komentaru.

Prilikom slanja pitanja imajte na umu da ste ovlašteni dati samo svoje osobne podatke. Voditelj upravljanja podacima ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu rukovanjem neistinitim, neovlaštenim ili krivo danim podacima. 

 1. Svrha upravljanja podacima

Organiziranje i upravljanje povratom odjevnih proizvoda marke BioTechUSA kupljenih na web stranici https://shop.biotechusa.hr/, kao i udovoljavanje zahtjevima kupaca (povrat novca).

 1. Trajanje upravljanja podacima:  

Podaci će se brisati nakon isteka općeg roka zastare prema Građanskom zakoniku.

 1. Obraditelji podataka:  
 1. Voditelj upravljanja podacima koristi usluge poslužitelja servera, kojem upravlja dodatno ovlaštena tvrtka i održava ih u slučaju problema.

Podaci tvrtke za obradu podataka: JLM PowerLine Limited Liability Company (sjedište: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Poštanska adresa: 1033 Budapest, Huszti út 60., Matični broj tvrtke: 13 09 066529, Porezni broj: 10819768 -2-13, Telefon , Fax: 06 1 453 2716, E-mail adresa: jog.jlm@biotechusa.com).

 1. Serverima Voditelja upravljanja podacima upravljaju ovlaštene tvrtke i održavaju ih u slučaju problema.

Podaci tvrtke za obradu podataka: Mongouse Kft. (Sjedište: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Matični broj tvrtke: 01 09 711243, Porezni broj: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, E-mail adresa: info@mongouse.hu)

Podaci tvrtke za obradu podataka: Servergarden Kft. (Sjedište: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., matični broj tvrtke: 01 09 186097, porezni broj: 24855608-2-42, E-mail adresa: info@servergarden.hu)

Podaci tvrtke za obradu podataka: Rackforest Zrt. (Sjedište: 1132 Budimpešta,
Victor Hugo utca 11., e-mail: info@rackforest.com)

 1. Kao pružatelj komunikacijskog sučelja, Voditelj upravljanja podacima koristi usluge tvrtke Zendesk Inc. Podaci tvrtke za obradu podataka: Zendesk Inc. (adresa: 1019 Market St., San Francisco, Kalifornija, SAD 94103-1612).
 2. Za ispravan rad komunikacijskog sučelja Voditelj obrade koristi usluge tvrtke SendGrid Inc.

Podaci tvrtke za obradu podataka: SendGrid Inc. (adresa: 1801 California Street Suite 500 Boulder, CO 80202 Sjedinjene Američke Države).

 1. Pravna osnova za upravljanje podacima

Zakonska obveza pružatelja usluga prema članku 6. stavku 1. točki c) GDPR-a [45/2014 (II. 26.) Vladina uredba § 23 (1) stavak o detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poduzeća.].

 1. Prava podnesitelja zahtjeva u vezi s upravljanjem podacima: Voditelj upravljanja podacima će bez nepotrebnog odgađanja, ali u svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestiti o mjerama poduzetim nakon zahtjeva prema točkama a)-e) ispod. Po potrebi, s obzirom na složenost zahtjeva i broj zahtjeva, ovaj se rok može produljiti za još dva mjeseca. O produljenju roka, s naznakom razloga kašnjenja, Voditelj upravljanja podacima obavijestit će Vas u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.
 2. a) Pravo na pristup: imate pravo zatražiti povratnu informaciju od Voditelja upravljanja podacima da je upravljanje Vašim osobnim podacima u tijeku, te možete zatražiti informacije o detaljima upravljanja podacima, a također imate pravo zatražiti svoje upravljane osobne podatke od Voditelja upravljanja podacima u elektroničkom obliku.
 3. b) Pravo na ispravak: imate pravo zahtijevati da Voditelj upravljanja podacima bez nepotrebnog odgađanja ispravi Vaše netočne osobne podatke, a imate pravo tražiti i dopunu nepotpunih osobnih podataka.
 4. c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Prestanak upravljanja podacima možete zatražiti pisanim putem na gore navedenu kontakt e-mail adresu Voditelja upravljanja podacima ili poštom, kao i na navedeni broj telefona. U tom slučaju Voditelj upravljanja podacima će poduzeti sve razumne korake kako bi obavijestio druge obraditelje podataka o Vašem zahtjevu za prekidom upravljanja podacima.
 5. d) Pravo na prigovor: imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka na temelju legitimnih interesa Voditelja upravljanja podacima.
 6. e) Pravo na ograničenje upravljanja podacima: imate pravo zatražiti od Voditelja upravljanja podacima da na Vaš zahtjev ograniči upravljanje podacima ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka; upravljanje podacima je nezakonito; Voditelju upravljanja podacima više nisu potrebni osobni podaci u svrhu upravljanja podacima, ali Vi ih zahtijevate za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva; prigovorili ste upravljanju podacima.

 

 1. Nadzorni organ, upute o pravnom lijeku:

Ako niste zadovoljni našim upravljanjem podacima, možete podnijeti pritužbu sljedećem tijelu:

Naziv: Nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija

Sjedište: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

 

Poštanska adresa: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400 
Fax: 06 1 391 1410 
E-mail adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Web stranica: http://www.naih.hu  

Također imate mogućnost obratiti se sudu kako biste zaštitili svoje podatke.

 

 

 1. Podaci za kontakt Voditelja upravljanja podacima:

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja nisu jasna na temelju ove Politike privatnosti, molimo Vas da ih pošaljete na e-mail adresu adatvedelem@biotechusa.com, a naš kolega će odgovoriti na Vaše pitanje.

Na snazi: od 30.11.2022. 

BioTech USA Kft.