Košarica
Plati

INFORMACIJE O ZAŠTITI PODATAKA ZA PRETPLATNIKE NA NAŠ BILTEN

INFORMACIJE O ZAŠTITI PODATAKA ZA PRETPLATNIKE NA NAŠ BILTEN

 

1.    Uvod

Putem ovog web-mjesta i putem mrežne i izvanmrežne platforme koju je u ovu svrhu uspostavio voditelj obrade podataka, moguće je pretplatiti se na uslugu prilagođenog biltena koju pruža voditelj obrade podataka, ako imate 18 ili više godina. Da biste se mogli pretplatiti i primati bilten od voditelja obrade podataka, morate dati svoj dobrovoljni i izričiti pristanak. Voditelj obrade podataka upotrebljava vaše osobne podatke navedene u nastavku isključivo u svrhu slanja biltena, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR)

2.    Detalji za kontakt

a)    Detalji za kontakt voditelja obrade podataka:

BioTech USA Kft. (registrirano sjedište: 60 Huszti út Budapest H-1033, registarski broj društva: 01 09 352550, porezni broj: 25114681-2-44, Detalji za kontakt: poštanska adresa: 11 Kiscsikós köz Budapest H-1033, adresa e-pošte: adatvedelem@biotechusa.com)

b)   Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka voditelja obrade podataka

Ime i prezime: ____, Poštanska adresa: 1301 Budapest, Pf. 30., Adresa e-pošte: dpo.btu@dnui.hu 

3.    Opseg obrađenih osobnih podataka

 1. Obvezni podaci: ime i prezime, adresa e-pošte
 2. Podaci koje voditelj obrade podataka obrađuje u svim slučajevima: datum pretplate, IP adresa pretplate, datum potvrde pretplate, IP adresa potvrde, otvaranja biltena, klikovi na poveznice umetnute u bilten.
 3. Dobrovoljno pružanje podataka ispitanika za bolje korisničko iskustvo i za biltene s prilagođenijim sadržajem: datum rođenja, spol, vaš cilj(evi) upotrebe naših proizvoda. Izvedeni podaci za bolje korisničko iskustvo i za biltene s prilagođenijim sadržajem: podaci dobiveni nakon prihvaćanja politike zaštite podataka web-mjesta i uključivanjem kolačića.

Imajte na umu da je tijekom procesa pretplate na naš bilten moguće poslati samo vlastite osobne podatke. Voditelj obrade podataka ne prihvaća odgovornost za štetu koja nastane obradom lažnih, neovlaštenih ili neispravnih podataka.

4.    Svrha obrade podataka

Voditelj obrade podataka obrađuje vaše osobne podatke u svrhe slanja prilagođenih biltena. Na taj način voditelj obrade podataka šalje obavijesti o ponudama, uslugama, promocijama, nagradnim igrama i o drugom korisnom sadržaju, informacije o proizvodu, programima u okviru marketinške poruke.

5.    Izrada profila

Izrada profila je procjena osobnih karakteristika pojedinaca u kontekstu bilo koje automatizirane obrade osobnih podataka, posebice analize i predviđanja karakteristika povezanih s osobnim preferencijama ili interesima, boravištima ili kretanjima ispitanika.

Cilj nam je prilagoditi naše biltene kako bismo vam slali najzanimljiviji sadržaj te kako bismo vam mogli proslijediti najprikladnije ponude te vas tako nastojimo smetati samo minimalnom količinom nepotrebnog sadržaja.  Zato sastavljamo najoptimalniji bilten za vaše interese na osnovu obveznih i neobaveznih osobnih podataka koje nam pružite te koje dobrovoljno naznačite tijekom vašeg posjeta internetskoj trgovini, ako ste dali odobrenje za to tijekom procesa registracije u internetsku trgovinu. Dakle, ako ste dobrovoljno poslali takve podatke u svrhu prilagode slanja biltena, slat ćemo vam prilagođene promocije i ponude na osnovu vašeg spola, dobi, ciljeva, proizvoda koje ste prethodno kupili ili na osnovu vaših drugih preferencija. Značaj i posljedice obrade pojedinih podataka prilagođeni je i zanimljiv bilten, koji vam pruža dublju razinu informacija o promocijama, proizvodima i našim preporukama.

Izradom profila pružatelj usluga može vam slati ciljane, personalizirane ponude i poruke na osnovu vašeg ponašanja na internetu.

6.    Trajanje obrade podataka

Voditelj obrade podataka obrađuje prethodno navedene osobne podatke tijekom trajanja cilja obrade podataka. Ako povučete svoje odobrenje kada je riječ o obradi podataka, voditelj obrade podataka odmah i konačno prekida obradu vaših osobnih podataka.

Ako zaboravite na mogućnost odjavljivanja od pretplate, voditelj obrade podataka upotrebljava sigurnosni rok kako bi osigurao zaštitu vaših osobnih podataka: nakon što prođe 3 godine od datuma od kada ste otvorili posljednji bilten, sustav automatski briše vaše osobne podatke obrađene u svrhu slanja biltena.

7.    Strane obrade podataka

Voditelj obrade podataka upotrebljava sljedeće usluge za profesionalan rad sustava biltena.

 1. Sustav za slanje biltena Maileon:

Na web-mjestima www.maileon.hu i/ili pri pretplati na bilten putem web-mjesta poslovnih partnera voditelja obrade podataka bilježe se sljedeći podaci: ime i prezime, adresa e-pošte, datum pretplate, IP adresa pretplate, datum potvrde pretplate, IP adresa potvrde, otvaranja biltena, klikovi na poveznice umetnute u biltene, opseg i vrijednost kupovine.

Detalji izvršitelja obrade: Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Registrirano sjedište: 7 Rétköz str. Budapest H-1118, Registarski broj društva: 01-09-885144, Registar društva održava: Općinski sud Budimpešte kao registarski sud, Porezni broj: 14020362-2-43, Detalji za kontakt: Tel.: 06-1-248-0678, Adresa e-pošte: info@maileon.hu, web-mjesto: www.maileon.hu)

 1. Sustav za automatizaciju marketinga Emarsys:

Sustav Emarsys obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa e-pošte, datum pretplate, IP adresa pretplate, datum potvrde pretplate, IP adresa potvrde, otvaranja biltena, klikovi na poveznice umetnute u biltenu, opseg i vrijednost kupovina, kako bi se mogli sastaviti popisi primatelja i provesti zadaci segmentacije za voditelja obrade podataka, slati bilten te za pripremanje povratnih informacija o slanju biltena i klikovima na umetnute poveznice.

Detalji izvršitelja obrade: EMARSYS eMarketing Systems GmbH (registrirano sjedište: 1 Märzstrasse, 1150 Beč, Registarski broj društva: FN 197024t, Porezni broj: ATU50359801, Telefonski broj: 01/4782080-0,  Adresa e-pošte: vienna@emarsys.com  https://www.emarsys.com/en/)

 1. Poslužiteljima voditelja obrade upravljaju poduzeća kojima je taj posao dodijeljen i oni ih održavaju u slučaju problema:
 • Mongouse Computer Kft. (adresa: 1117 Budimpešta, Budafoki út 183.).
 • Servergarden Kft. (adresa: 1023 Budimpešta, Lajos utca 28-32.)
 • Rackforest Zrt. (Sjedište: 1132 Budimpešta, Victor Hugo utca 11.)
 1. Poslužiteljima voditelja obrade upravlja i održava ih dodijeljeno poduzeće u slučaju da nastanu bilo kakvi problemi.

Detalji izvršitelja obrade: JLM PowerLine Kft. (registrirnano sjedište: 12-14 Ipari park str. Szada H-2111)

 1. Marketinške aktivnosti društva voditelja obrade koordiniraju dodijeljeni poduzetnici, koji ovisno o svojim aktivnostima imaju pristup osobnim podacima koje obrađuje sustav koji obavlja slanje biltena.

Detalji izvršitelja obrade: CoffeeBreak Consulting Kft. (registrirano sjedište: Technikus utca 78.str. H-2030 Érd).

8.    Pravna osnova za obradu podataka

Pravna je osnova za obradu podataka članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a i obrada služi našem legitimnom interesu za optimizaciju našeg biltena. Pretplatom na naš bilten, dajete svoj dobrovoljni i izričit pristanak da voditelj obrade upravlja vašim osobnim podacima u opsegu definiranom u odjeljku „Opseg obrađenih osobnih podataka”. Imate pravo na povlačenje svog pristanka u bilo kojem trenutku, ali to nema nikakav utjecaj na legalnost obrade podataka prije povlačenja pristanka.

 

9.    Legalnost obrade podataka

Voditelj obrade podataka vodi evidenciju o legalnosti obrade podataka, dok izvršitelj obrade vodi evidenciju o datumu, platformi i IP adresi izričitog i dobrovoljnog pristanka povezanog s adresom e-pošte koja se upotrebljava u okviru obrade podataka. Voditelj obrade briše neaktivne adrese e-pošte i povezane podatke 3 godine nakon otvaranja posljednjeg biltena.

 

10. Prava povezana s obradom podataka

Prekid obrade podataka: Ako želite otkazati pretplatu s našeg biltena, to možete učiniti klikom na gumb „Otkaži pretplatu” koji se nalazi na kraju biltena. Ako želite izmijeniti svoje osobne podatke ili ako želite podijeliti više informacija kako biste dobili prilagođeniji sadržaj, to možete učiniti tako da pristupite platformi „Moj profil” koja se nalazi na kraju biltena; također možete otkazati pretplatu na bilten tako da kliknete na gumb „Otkaži pretplatu”.

Besplatno možete dobiti informacije o obradi vaših osobnih podataka ili možete zatražiti ispravljanje, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka ili možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Takvi se zahtjevi mogu podnijeti voditelju obrade putem detalja za kontakt navedenih u nastavku.

Voditelj obrade obavještava svakog primatelja kojemu je otkrio osobne podatke (izvršitelji obrade) o ispravljanju, brisanju i ograničenju obrade, osim ako pružanje takvih informacija nije moguće ili ako bi zahtijevalo nesrazmjeran napor. Na zahtjev pružamo informacije o takvim primateljima.

 

Voditelj obrade pruža informacije o radnjama poduzetima na zahtjev pod stavkom a) do f) ispitaniku bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju unutar jednog mjeseca od primanja zahtjeva. To se razdoblje može produžiti za dva mjeseca ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Voditelj obrade obavještava ispitanika o takvom produženju unutar mjesec dana od prihvaćanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgode.

Ako zahtjev podnesete elektroničkim obrascem, informacije se pružaju elektroničkim putem kad je to moguće, osim ako ne zatražite drukčije.

Ako voditelj obrade ne poduzme radnje na vaš zahtjev, voditelj obrade obavještava vas bez odgode, a najkasnije unutar mjesec dana od primitka zahtjeva o razlozima ne poduzimanja radnji i o mogućnosti podnošenja prigovora nadležnom tijelu te traženju pravnog lijeka.

a) Pravo pristupa: imate pravo dobiti potvrdu od voditelja obrade o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te, ovisno o situaciji, pristupiti osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka u pitanju, izvršiteljima obrade podataka, uvjetima obrade, a u slučajevima u kojima se osobni podaci ne prikupljaju od vas, bilo kojim dostupnim informacijama o njihovu izvoru.

b) Pravo na ispravak: imate pravo od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja dobiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo popunjavanja nepotpunih osobnih podataka.

c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): imate pravo da od voditelja obrade dobijete brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su se prikupljali ili na drugi način obrađivali; ako povučete privolu i ako nema drugih pravnih osnova za obradu; ako uložite prigovor na obradu; ako se osobni podaci moraju izbirsati zbog poštivanja pravnih obveza u zakonu Unije ili države članice kojima je voditelj obrade podložan.

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je obrisati te osobne podatke voditelj obrade poduzima razumne mjere kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ste zatražili od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

d)Pravo na prigovor: u bilo kojem trenutku imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka na osnovu legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane. U tom slučaju voditelj obrade više ne msije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade ne pokaže uvjerljive legitimne osnove za obradu koje poništavaju vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, provedbu ili obranu od zakonskih prava. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za takav marketing u bilo kojem trenutku, uključujući izradu profila do mjere do koje je povezano s takvim izravnim marketingom.

e)Pravo na ograničavanje obrade: imate pravo od voditelja obrade dobiti ograničenje obrade ako osporite točnost osobnih podataka; ako je obrada nezakonita; ako voditelj obrade više ne treba vaše osobne podatke u svrhe obrade, ali su vama potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu zakonskih prava; ako ste uložili prigovor na obradu. Kada je obrada ograničena, takvi se osobni podaci, uz iznimku c, obrađuju samo uz vašu privolu ili za uspostavu, provedbu ili obranu zakonskih prava ili pravnih osoba ili zbog razloga od važnog javnog interesa Unije ili države članice.

f) Pravo na prenosivost podataka: kada se obrada temelji na privoli i provodi se automatskim načinima, imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste pružili voditelju podataka, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenositi te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojemu su osobni podaci bili pruženi.

 

11. Podnošenje prigovora

 

Ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši odredbe pravila o zaštiti podataka, imate pravo sudski tužiti voditelja obrade i podnijeti prijavu nadležnom tijelu.

 

Nadležno tijelo: Mađarsko nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija

registrirano sjedište: 1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-11.                  

poštanska adresa: 1363 Budimpešta, Pf. 9.

telefon: +36 1 391-1400

faks: 36 1 391-1410

e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu

web-mjesto: https://naih.hu/

 

 

Detalji za kontakt voditelja obrade podataka:

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara povezanih s pretplatom na bilten društva BioTechUSA, slobodno nam se obratite i naši će vam kolege rado pomoći:

E-pošta: adatvedelem@biotechusa.com, telefon, Faks: +36 1 453 2716 (od ponedjeljka do petka: 9:00 do 15:00), poštanska adresa: 11 Kiscsikós köz Budapest H-1033

Za više informacija o obradi podataka posjetite naše web-mjesto www.biotechusa.hr i idite na stranicu ZAŠTITA PODATAKA.

 

Budimpešta, 31. ožujak 2022.

 

BioTechUSA Kft.